Marianne Henriksen

fulltids utdannede osteopate, med en bachelor grad i osteopati fra Wales Univertsity
og en DO (Diplom i Osteopati) fra European School of Osteopathy (ESO), i Maidstone, England. ESO har et 4 år fulltidsstudium i osteopati.

Marianne har bakgrunn i helsefag fra idrettslinjen og Norges Idrettshøgskole (privatist i fagene anatomi, fysiologi og fysikk). Massasjeterapi fra Manumedic.

  • Fullførte osteopatiutdanningen i 2004.
  • Jobbet som associate ved 3 ulike klinikker i England i 2 år. Samtidig jobbet hun som assistent i praktiske fag ved ESO (cranio-sacral fag, osteopatiske teknikker/manipulasjons teknikker)
  • Diplom i osteopati for dyr fra 2006. Bl.a. jobbet ved veterinærklinkker i Bærum fra 06. Behandler hester, hunder, små dyr.
  • Jobber og trives med all type problematikk som osteopat, men har stor interesse for behandling av gravide, spedbarn og barn.
  • Sittet som nestleder i styret til Norsk Osteopat Forbund i 2 år (2008/10).
  • Flyttet tilbake til Norge i 2006.


Tlf: 95701788

Xavier Tiberghien

fulltids utdannede osteopate, med en bachelor grad i osteopati fra Wales Univertsity
og en DO (Diplom i Osteopati) fra European School of Osteopathy (ESO), i Maidstone, England. ESO har et 4 år fulltidsstudium i osteopati.

Xavier har vært involvert i «physical science» siden 1996, og fullførte osteopati utdanningen i 2002 .


    Tlf: 47265491